pl.yml 43.8 KB
Newer Older
1 2
# Polish translations for Ruby on Rails
# by Jacek Becela (jacek.becela@gmail.com, http://github.com/ncr)
3
# by Krzysztof Podejma (kpodejma@customprojects.pl, http://www.customprojects.pl)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

pl:
 number:
  format:
   separator: ","
   delimiter: " "
   precision: 2
  currency:
   format:
    format: "%n %u"
    unit: "PLN"
  percentage:
   format:
    delimiter: ""
  precision:
   format:
    delimiter: ""
  human:
   format:
    delimiter: ""
    precision: 1
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   storage_units:
    format: "%n %u"
    units:
     byte:
      one: "B"
      other: "B"
     kb: "KB"
     mb: "MB"
     gb: "GB"
     tb: "TB"
35

36
 direction: ltr
37 38 39 40 41
 date:
  formats:
   default: "%Y-%m-%d"
   short: "%d %b"
   long: "%d %B %Y"
42

43 44
  day_names: [Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Sobota]
  abbr_day_names: [nie, pon, wto, śro, czw, pia, sob]
45

46 47
  month_names: [~, Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień]
  abbr_month_names: [~, sty, lut, mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis, gru]
48 49 50 51
  order:
   - :year
   - :month
   - :day
52 53 54 55

 time:
  formats:
   default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
56
   time: "%H:%M"
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
   short: "%d %b, %H:%M"
   long: "%d %B %Y, %H:%M"
  am: "przed południem"
  pm: "po południu"

 datetime:
  distance_in_words:
   half_a_minute: "pół minuty"
   less_than_x_seconds:
    one:  "mniej niż sekundę"
67 68
    few:  "mniej niż %{count} sekundy"
    other: "mniej niż %{count} sekund"
69 70
   x_seconds:
    one:  "sekundę"
71 72
    few:  "%{count} sekundy"
    other: "%{count} sekund"
73 74
   less_than_x_minutes:
    one:  "mniej niż minutę"
75 76
    few:  "mniej niż %{count} minuty"
    other: "mniej niż %{count} minut"
77 78
   x_minutes:
    one:  "minutę"
79 80
    few:  "%{count} minuty"
    other: "%{count} minut"
81 82
   about_x_hours:
    one:  "około godziny"
83
    other: "około %{count} godzin"
84 85
   x_days:
    one:  "1 dzień"
86
    other: "%{count} dni"
87 88
   about_x_months:
    one:  "około miesiąca"
89
    other: "około %{count} miesięcy"
90 91
   x_months:
    one:  "1 miesiąc"
92 93
    few:  "%{count} miesiące"
    other: "%{count} miesięcy"
94 95
   about_x_years:
    one:  "około roku"
96
    other: "około %{count} lat"
97 98
   over_x_years:
    one:  "ponad rok"
99 100
    few:  "ponad %{count} lata"
    other: "ponad %{count} lat"
101
   almost_x_years:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
102
    one:  "prawie rok"
103
    other: "prawie %{count} lata"
104 105 106 107 108

 activerecord:
  errors:
   template:
    header:
109 110
     one:  "%{model} nie został zachowany z powodu jednego błędu"
     other: "%{model} nie został zachowany z powodu %{count} błędów"
111 112 113 114 115 116 117 118 119
    body: "Błędy dotyczą następujących pól:"
   messages:
    inclusion: "nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
    exclusion: "znajduje się na liście zabronionych wartości"
    invalid: "jest nieprawidłowe"
    confirmation: "nie zgadza się z potwierdzeniem"
    accepted: "musi być zaakceptowane"
    empty: "nie może być puste"
    blank: "nie może być puste"
120 121 122
    too_long: "jest za długie (maksymalnie %{count} znaków)"
    too_short: "jest za krótkie (minimalnie %{count} znaków)"
    wrong_length: "jest nieprawidłowej długości (powinna wynosić %{count} znaków)"
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
123
    taken: "jest już zajęte"
124
    not_a_number: "nie jest liczbą"
125 126 127 128 129
    greater_than: "musi być większe niż %{count}"
    greater_than_or_equal_to: "musi być większe lub równe %{count}"
    equal_to: "musi być równe %{count}"
    less_than: "musi być mniejsze niż %{count}"
    less_than_or_equal_to: "musi być mniejsze lub równe %{count}"
130 131 132 133 134
    odd: "musi być nieparzyste"
    even: "musi być parzyste"
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
135
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
136

137 138 139 140 141 142 143 144 145
 support:
  array:
   sentence_connector: "i"
   skip_last_comma: true

 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
146

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
 button_activate: Aktywuj
 button_add: Dodaj
 button_annotate: Adnotuj
 button_apply: Ustaw
 button_archive: Archiwizuj
 button_back: Wstecz
 button_cancel: Anuluj
 button_change: Zmień
 button_change_password: Zmień hasło
 button_check_all: Zaznacz wszystko
 button_clear: Wyczyść
 button_configure: Konfiguruj
 button_copy: Kopia
 button_create: Stwórz
 button_delete: Usuń
 button_download: Pobierz
 button_edit: Edytuj
 button_list: Lista
 button_lock: Zablokuj
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
166
 button_log_time: Dziennik
167 168 169 170 171 172
 button_login: Login
 button_move: Przenieś
 button_quote: Cytuj
 button_rename: Zmień nazwę
 button_reply: Odpowiedz
 button_reset: Resetuj
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
173
 button_rollback: Przywróć do tej wersji
174 175 176 177
 button_save: Zapisz
 button_sort: Sortuj
 button_submit: Wyślij
 button_test: Testuj
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
178
 button_unarchive: Przywróć z archiwum
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
 button_uncheck_all: Odznacz wszystko
 button_unlock: Odblokuj
 button_unwatch: Nie obserwuj
 button_update: Uaktualnij
 button_view: Pokaż
 button_watch: Obserwuj
 default_activity_design: Projektowanie
 default_activity_development: Rozwój
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
189
 default_issue_status_in_progress: W Toku
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
 default_issue_status_closed: Zamknięty
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
 default_issue_status_new: Nowy
 default_issue_status_rejected: Odrzucony
 default_issue_status_resolved: Rozwiązany
 default_priority_high: Wysoki
 default_priority_immediate: Natychmiastowy
 default_priority_low: Niski
 default_priority_normal: Normalny
 default_priority_urgent: Pilny
200
 default_role_developer: Programista
201 202
 default_role_manager: Kierownik
 default_role_reporter: Wprowadzajacy
203 204
 default_role_non_member: Non member
 default_role_anonymous: Anonymous
205 206 207 208 209 210
 default_tracker_bug: Błąd
 default_tracker_feature: Zadanie
 default_tracker_support: Wsparcie
 enumeration_activities: Działania (śledzenie czasu)
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
211
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
212 213
 error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
214
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
 field_account: Konto
 field_activity: Aktywność
 field_admin: Administrator
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
 field_assigned_to: Przydzielony do
 field_attr_firstname: Imię atrybut
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
 field_attr_login: Login atrybut
 field_attr_mail: Email atrybut
 field_auth_source: Tryb identyfikacji
 field_author: Autor
 field_base_dn: Base DN
 field_category: Kategoria
 field_column_names: Nazwy kolumn
 field_comments: Komentarz
 field_comments_sorting: Pokazuj komentarze
 field_created_on: Stworzone
 field_default_value: Domyślny
 field_delay: Opóźnienie
 field_description: Opis
236
 field_done_ratio: "% Wykonane"
237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
 field_downloads: Pobrań
 field_due_date: Data oddania
 field_estimated_hours: Szacowany czas
 field_field_format: Format
 field_filename: Plik
 field_filesize: Rozmiar
 field_firstname: Imię
 field_fixed_version: Wersja docelowa
 field_hide_mail: Ukryj mój adres email
 field_homepage: Strona www
 field_host: Host
 field_hours: Godzin
 field_identifier: Identifikator
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
 field_is_default: Domyślny status
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
 field_is_for_all: Dla wszystkich projektów
 field_is_in_roadmap: Zagadnienie pokazywane na mapie
 field_is_public: Publiczny
 field_is_required: Wymagane
 field_issue: Zagadnienie
258
 field_issue_to: Powiązania zagadnienia
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
 field_language: Język
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
 field_lastname: Nazwisko
 field_login: Login
 field_mail: Email
 field_mail_notification: Powiadomienia Email
 field_max_length: Maksymalna długość
 field_min_length: Minimalna długość
 field_name: Nazwa
 field_new_password: Nowe hasło
 field_notes: Notatki
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
 field_parent: Nadprojekt
 field_parent_title: Strona rodzica
 field_password: Hasło
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
 field_port: Port
 field_possible_values: Możliwe wartości
 field_priority: Priorytet
 field_project: Projekt
 field_redirect_existing_links: Przekierowanie istniejących odnośników
 field_regexp: Wyrażenie regularne
 field_role: Rola
 field_searchable: Przeszukiwalne
 field_spent_on: Data
284
 field_start_date: Start
285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 field_start_page: Strona startowa
 field_status: Status
 field_subject: Temat
 field_subproject: Podprojekt
 field_summary: Podsumowanie
 field_time_zone: Strefa czasowa
 field_title: Tytuł
 field_tracker: Typ zagadnienia
 field_type: Typ
 field_updated_on: Zmienione
 field_url: URL
 field_user: Użytkownik
 field_value: Wartość
 field_version: Wersja
 field_vf_personnel: Personel
 field_vf_watcher: Obserwator
301
 general_csv_decimal_separator: ','
302
 general_csv_encoding: UTF-8
303
 general_csv_separator: ';'
304 305 306 307 308 309 310 311
 general_first_day_of_week: '1'
 general_lang_name: 'Polski'
 general_pdf_encoding: UTF-8
 general_text_No: 'Nie'
 general_text_Yes: 'Tak'
 general_text_no: 'nie'
 general_text_yes: 'tak'
 gui_validation_error: 1 błąd
312 313 314
 gui_validation_error_plural234: "%{count} błędy"
 gui_validation_error_plural5: "%{count} błędów"
 gui_validation_error_plural: "%{count} błędów"
315 316 317 318
 label_activity: Aktywność
 label_add_another_file: Dodaj kolejny plik
 label_add_note: Dodaj notatkę
 label_added: dodane
319
 label_added_time_by: "Dodane przez %{author} %{age} temu"
320 321 322 323 324 325
 label_administration: Administracja
 label_age: Wiek
 label_ago: dni temu
 label_all: wszystko
 label_all_time: cały czas
 label_all_words: Wszystkie słowa
326
 label_and_its_subprojects: "%{value} i podprojekty"
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 label_applied_status: Stosowany status
 label_assigned_to_me_issues: Zagadnienia przypisane do mnie
 label_associated_revisions: Skojarzone rewizje
 label_attachment: Plik
 label_attachment_delete: Usuń plik
 label_attachment_new: Nowy plik
 label_attachment_plural: Pliki
 label_attribute: Atrybut
 label_attribute_plural: Atrybuty
 label_auth_source: Tryb identyfikacji
 label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
 label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
 label_authentication: Identyfikacja
 label_blocked_by: zablokowane przez
341
 label_blocks: blokuje
342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 label_board: Forum
 label_board_new: Nowe forum
 label_board_plural: Fora
 label_boolean: Wartość logiczna
 label_browse: Przegląd
 label_bulk_edit_selected_issues: Zbiorowa edycja zagadnień
 label_calendar: Kalendarz
 label_change_plural: Zmiany
 label_change_properties: Zmień właściwości
 label_change_status: Status zmian
 label_change_view_all: Pokaż wszystkie zmiany
 label_changes_details: Szczegóły wszystkich zmian
 label_changeset_plural: Zestawienia zmian
 label_chronological_order: W kolejności chronologicznej
 label_closed_issues: zamknięte
 label_closed_issues_plural234: zamknięte
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
 label_closed_issues_plural: zamknięte
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
361 362 363
  zero: 0 open / %{total}
  one:  1 open / %{total}
  other: "%{count} open / %{total}"
364 365 366
 label_x_open_issues_abbr:
  zero: 0 open
  one:  1 open
367
  other: "%{count} open"
368 369 370
 label_x_closed_issues_abbr:
  zero: 0 closed
  one:  1 closed
371
  other: "%{count} closed"
372 373 374 375 376 377 378 379 380 381
 label_comment: Komentarz
 label_comment_add: Dodaj komentarz
 label_comment_added: Komentarz dodany
 label_comment_delete: Usuń komentarze
 label_comment_plural234: Komentarze
 label_comment_plural5: Komentarze
 label_comment_plural: Komentarze
 label_x_comments:
  zero: no comments
  one: 1 comment
382
  other: "%{count} comments"
383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
 label_confirmation: Potwierdzenie
 label_contains: zawiera
 label_copied: skopiowano
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z
 label_current_status: Obecny status
 label_current_version: Obecna wersja
 label_custom_field: Dowolne pole
 label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
 label_custom_field_plural: Dowolne pola
 label_date: Data
 label_date_from: Z
 label_date_range: Zakres datowy
 label_date_to: Do
 label_day_plural: dni
 label_default: Domyślne
 label_default_columns: Domyślne kolumny
 label_deleted: usunięte
 label_details: Szczegóły
 label_diff_inline: w linii
 label_diff_side_by_side: obok siebie
 label_disabled: zablokowany
406
 label_display_per_page: "Na stronę: %{value}"
407 408 409 410
 label_document: Dokument
 label_document_added: Dodano dokument
 label_document_new: Nowy dokument
 label_document_plural: Dokumenty
411 412 413 414
 label_download: "%{count} Pobranie"
 label_download_plural234: "%{count} Pobrania"
 label_download_plural5: "%{count} Pobrań"
 label_download_plural: "%{count} Pobrania"
415
 label_downloads_abbr: Pobieranie
416
 label_duplicated_by: zduplikowane przez
417
 label_duplicates: duplikuje
418 419 420 421 422 423 424 425
 label_end_to_end: koniec do końca
 label_end_to_start: koniec do początku
 label_enumeration_new: Nowa wartość
 label_enumerations: Wyliczenia
 label_environment: Środowisko
 label_equals: równa się
 label_example: Przykład
 label_export_to: Eksportuj do
426 427
 label_f_hour: "%{value} godzina"
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
428
 label_feed_plural: Ilość RSS
429
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu RSS stworzony %{value} dni temu"
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
 label_file_added: Dodano plik
 label_file_plural: Pliki
 label_filter_add: Dodaj filtr
 label_filter_plural: Filtry
 label_float: Liczba rzeczywista
 label_follows: następuje po
 label_gantt: Gantt
 label_general: Ogólne
 label_generate_key: Wygeneruj klucz
 label_help: Pomoc
 label_history: Historia
 label_home: Główna
 label_in: w
 label_in_less_than: mniejsze niż
 label_in_more_than: większe niż
 label_incoming_emails: Przychodząca poczta elektroniczna
446
 label_index_by_date: Indeks wg daty
447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465
 label_index_by_title: Indeks
 label_information: Informacja
 label_information_plural: Informacje
 label_integer: Liczba całkowita
 label_internal: Wewnętrzny
 label_issue: Zagadnienie
 label_issue_added: Dodano zagadnienie
 label_issue_category: Kategoria zagadnienia
 label_issue_category_new: Nowa kategoria
 label_issue_category_plural: Kategorie zagadnień
 label_issue_new: Nowe zagadnienie
 label_issue_plural: Zagadnienia
 label_issue_status: Status zagadnienia
 label_issue_status_new: Nowy status
 label_issue_status_plural: Statusy zagadnień
 label_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 label_issue_updated: Uaktualniono zagadnienie
 label_issue_view_all: Zobacz wszystkie zagadnienia
 label_issue_watchers: Obserwatorzy
466
 label_issues_by: "Zagadnienia wprowadzone przez %{value}"
467 468
 label_jump_to_a_project: Skocz do projektu...
 label_language_based: Na podstawie języka
469
 label_last_changes: "ostatnie %{count} zmian"
470 471
 label_last_login: Ostatnie połączenie
 label_last_month: ostatni miesiąc
472
 label_last_n_days: "ostatnie %{count} dni"
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492
 label_last_week: ostatni tydzień
 label_latest_revision: Najnowsza rewizja
 label_latest_revision_plural: Najnowsze rewizje
 label_ldap_authentication: Autoryzacja LDAP
 label_less_than_ago: dni mniej
 label_list: Lista
 label_loading: Ładowanie...
 label_logged_as: Zalogowany jako
 label_login: Login
 label_logout: Wylogowanie
 label_max_size: Maksymalny rozmiar
 label_me: ja
 label_member: Uczestnik
 label_member_new: Nowy uczestnik
 label_member_plural: Uczestnicy
 label_message_last: Ostatnia wiadomość
 label_message_new: Nowa wiadomość
 label_message_plural: Wiadomości
 label_message_posted: Dodano wiadomość
 label_min_max_length: Min - Maks długość
493 494 495 496
 label_modification: "%{count} modyfikacja"
 label_modification_plural234: "%{count} modyfikacje"
 label_modification_plural5: "%{count} modyfikacji"
 label_modification_plural: "%{count} modyfikacje"
497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545
 label_modified: zmodyfikowane
 label_module_plural: Moduły
 label_month: Miesiąc
 label_months_from: miesiące od
 label_more: Więcej
 label_more_than_ago: dni więcej
 label_my_account: Moje konto
 label_my_page: Moja strona
 label_my_projects: Moje projekty
 label_new: Nowy
 label_new_statuses_allowed: Uprawnione nowe statusy
 label_news: Komunikat
 label_news_added: Dodano komunikat
 label_news_latest: Ostatnie komunikaty
 label_news_new: Dodaj komunikat
 label_news_plural: Komunikaty
 label_news_view_all: Pokaż wszystkie komunikaty
 label_next: Następne
 label_no_change_option: (Bez zmian)
 label_no_data: Brak danych do pokazania
 label_nobody: nikt
 label_none: brak
 label_not_contains: nie zawiera
 label_not_equals: różni się
 label_open_issues: otwarte
 label_open_issues_plural234: otwarte
 label_open_issues_plural5: otwarte
 label_open_issues_plural: otwarte
 label_optional_description: Opcjonalny opis
 label_options: Opcje
 label_overall_activity: Ogólna aktywność
 label_overview: Przegląd
 label_password_lost: Zapomniane hasło
 label_per_page: Na stronę
 label_permissions: Uprawnienia
 label_permissions_report: Raport uprawnień
 label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
 label_planning: Planowanie
 label_please_login: Zaloguj się
 label_plugins: Wtyczki
 label_precedes: poprzedza
 label_preferences: Preferencje
 label_preview: Podgląd
 label_previous: Poprzednie
 label_project: Projekt
 label_project_all: Wszystkie projekty
 label_project_latest: Ostatnie projekty
 label_project_new: Nowy projekt
 label_project_plural234: Projekty
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
546
 label_project_plural5: Projektów
547 548
 label_project_plural: Projekty
 label_x_projects:
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
549 550
  zero: brak projektów
  one:  jeden projekt
551
  other: "%{count} projektów"
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
 label_public_projects: Projekty publiczne
 label_query: Kwerenda
 label_query_new: Nowa kwerenda
 label_query_plural: Kwerendy
 label_read: Czytanie...
 label_register: Rejestracja
 label_registered_on: Zarejestrowany
 label_registration_activation_by_email: aktywacja konta przez e-mail
 label_registration_automatic_activation: automatyczna aktywacja kont
 label_registration_manual_activation: manualna aktywacja kont
 label_related_issues: Powiązane zagadnienia
 label_relates_to: powiązane z
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
 label_relation_new: Nowe powiązanie
 label_renamed: przemianowano
 label_reply_plural: Odpowiedzi
 label_report: Raport
 label_report_plural: Raporty
 label_reported_issues: Wprowadzone zagadnienia
 label_repository: Repozytorium
 label_repository_plural: Repozytoria
 label_result_plural: Rezultatów
 label_reverse_chronological_order: W kolejności odwrotnej do chronologicznej
 label_revision: Rewizja
 label_revision_plural: Rewizje
 label_roadmap: Mapa
 label_roadmap_due_in: W czasie
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
580
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591
 label_role: Rola
 label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
 label_role_new: Nowa rola
 label_role_plural: Role
 label_scm: SCM
 label_search: Szukaj
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
 label_send_test_email: Wyślij próbny email
 label_settings: Ustawienia
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
592
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
593 594 595 596
 label_sort_higher: Do góry
 label_sort_highest: Przesuń na górę
 label_sort_lower: Do dołu
 label_sort_lowest: Przesuń na dół
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
597
 label_spent_time: Przepracowany czas
598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608
 label_start_to_end: początek do końca
 label_start_to_start: początek do początku
 label_statistics: Statystyki
 label_stay_logged_in: Pozostań zalogowany
 label_string: Tekst
 label_subproject_plural: Podprojekty
 label_text: Długi tekst
 label_theme: Temat
 label_this_month: ten miesiąc
 label_this_week: ten tydzień
 label_this_year: ten rok
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
609
 label_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
610 611 612 613 614 615
 label_today: dzisiaj
 label_topic_plural: Tematy
 label_total: Ogółem
 label_tracker: Typ zagadnienia
 label_tracker_new: Nowy typ zagadnienia
 label_tracker_plural: Typy zagadnień
616
 label_updated_time: "Zaktualizowane %{value} temu"
617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
 label_used_by: Używane przez
 label_user: Użytkownik
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
 label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
 label_user_new: Nowy użytkownik
 label_user_plural: Użytkownicy
 label_version: Wersja
 label_version_new: Nowa wersja
 label_version_plural: Wersje
 label_view_diff: Pokaż różnice
 label_view_revisions: Pokaż rewizje
 label_watched_issues: Obserwowane zagadnienia
 label_week: Tydzień
 label_wiki: Wiki
 label_wiki_edit: Edycja wiki
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
 label_wiki_page: Strona wiki
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
 label_workflow: Przepływ
 label_year: Rok
 label_yesterday: wczoraj
639
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
640
 mail_body_account_information: Twoje konto
641
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć twojego %{value} konta do zalogowania."
642 643
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
644 645 646 647 648
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
 mail_subject_account_activation_request: "Zapytanie aktywacyjne konta %{value}"
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
 mail_subject_register: "Aktywacja konta w %{value}"
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
 notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
660 661 662
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila (%{value})"
 notice_email_sent: "Email został wysłany do %{value}"
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
 notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
 notice_successful_update: Uaktualnienie zakończone sukcesem.
 notice_unable_delete_version: Nie można usunąć wersji
 permission_add_issue_notes: Dodawanie notatek
 permission_add_issue_watchers: Dodawanie obserwatorów
 permission_add_issues: Dodawanie zagadnień
 permission_add_messages: Dodawanie wiadomości
 permission_browse_repository: Przeglądanie repozytorium
 permission_comment_news: Komentowanie komunikatów
 permission_commit_access: Wykonywanie zatwierdzeń
 permission_delete_issues: Usuwanie zagadnień
 permission_delete_messages: Usuwanie wiadomości
 permission_delete_wiki_pages: Usuwanie stron wiki
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Usuwanie załączników
 permission_delete_own_messages: Usuwanie własnych wiadomości
 permission_edit_issue_notes: Edycja notatek
 permission_edit_issues: Edycja zagadnień
 permission_edit_messages: Edycja wiadomości
 permission_edit_own_issue_notes: Edycja własnych notatek
 permission_edit_own_messages: Edycja własnych wiadomości
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
690
 permission_edit_own_time_entries: Edycja własnego dziennika
691
 permission_edit_project: Edycja projektów
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
692
 permission_edit_time_entries: Edycja wpisów dziennika
693
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
694
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
 permission_manage_documents: Zarządzanie dokumentami
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
 permission_manage_news: Zarządzanie komunikatami
 permission_manage_public_queries: Zarządzanie publicznymi kwerendami
 permission_manage_repository: Zarządzanie repozytorium
 permission_manage_versions: Zarządzanie wersjami
 permission_manage_wiki: Zarządzanie wiki
 permission_move_issues: Przenoszenie zagadnień
 permission_protect_wiki_pages: Blokowanie stron wiki
 permission_rename_wiki_pages: Zmiana nazw stron wiki
 permission_save_queries: Zapisywanie kwerend
 permission_select_project_modules: Wybieranie modułów projektu
 permission_view_calendar: Podgląd kalendarza
 permission_view_changesets: Podgląd zmian
 permission_view_documents: Podgląd dokumentów
 permission_view_files: Podgląd plików
 permission_view_gantt: Podgląd diagramu Gantta
 permission_view_issue_watchers: Podgląd listy obserwatorów
 permission_view_messages: Podgląd wiadomości
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
718
 permission_view_time_entries: Podgląd przepracowanego czasu
719 720 721 722 723 724 725 726
 permission_view_wiki_edits: Podgląd historii wiki
 permission_view_wiki_pages: Podgląd wiki
 project_module_boards: Fora
 project_module_documents: Dokumenty
 project_module_files: Pliki
 project_module_issue_tracking: Śledzenie zagadnień
 project_module_news: Komunikaty
 project_module_repository: Repozytorium
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
727
 project_module_time_tracking: Śledzenie czasu pracy
728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
 project_module_wiki: Wiki
 setting_activity_days_default: Dni wyświetlane w aktywności projektu
 setting_app_subtitle: Podtytuł aplikacji
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
 setting_autologin: Auto logowanie
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
 setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
 setting_commit_logs_encoding: Kodowanie komentarzy zatwierdzeń
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
 setting_cross_project_issue_relations: Zezwól na powiązania zagadnień między projektami
 setting_date_format: Format daty
 setting_default_language: Domyślny język
 setting_default_projects_public: Nowe projekty są domyślnie publiczne
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
749
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
750 751 752 753 754 755 756 757 758
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
 setting_protocol: Protokoł
 setting_repositories_encodings: Kodowanie repozytoriów
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
759
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
 setting_time_format: Format czasu
 setting_user_format: Personalny format wyświetlania
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
 status_active: aktywny
 status_locked: zablokowany
 status_registered: zarejestrowany
 text_are_you_sure: Jesteś pewien ?
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
771
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
772 773
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
774 775
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
776
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
777
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
778
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
779
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na wartość:'
780
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisana do tej wartości."
781
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
782
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (by %{author})."
783
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
784
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia (%{count}) przypisane do tej kategorii. Co chcesz zrobić?"
785
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
786
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (by %{author})."
787 788
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
789
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
790 791 792
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
793
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
794
 text_project_identifier_info: 'Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier can not be changed.'
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
795
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
796
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
797
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników ChiliProject do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email przyporządkowani automatycznie."
798 799 800
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
801 802
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
803 804 805
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
806
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
807
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
808
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
809
 text_user_wrote: "%{value} napisał:"
810 811
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
812

813 814
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
815 816 817
 text_diff_truncated: '... Ten plik różnic został przycięty ponieważ jest zbyt długi.'
 setting_diff_max_lines_displayed: Maksymalna liczba linii różnicy do pokazania
 text_plugin_assets_writable: Zapisywalny katalog zasobów wtyczek
818
 warning_attachments_not_saved: "%{count} załącznik(ów) nie zostało zapisanych."
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
819 820 821 822 823
 field_editable: Edytowalne
 label_display: Wygląd
 button_create_and_continue: Stwórz i dodaj kolejne
 text_custom_field_possible_values_info: 'Każda wartość w osobnej linii'
 setting_repository_log_display_limit: Maksymalna liczba rewizji pokazywanych w logu pliku
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
824
 setting_file_max_size_displayed: Maksymalny rozmiar plików tekstowych osadzanych w stronie
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
825 826 827 828
 field_watcher: Obserwator
 setting_openid: Logowanie i rejestracja przy użyciu OpenID
 field_identity_url: Identyfikator OpenID (URL)
 label_login_with_open_id_option: albo użyj OpenID
829 830 831 832
 field_content: Treść
 label_descending: Malejąco
 label_sort: Sortuj
 label_ascending: Rosnąco
833
 label_date_from_to: Od %{start} do %{end}
834 835
 label_greater_or_equal: ">="
 label_less_or_equal: <=
836
 text_wiki_page_destroy_question: Ta strona posiada podstrony (%{descendants}). Co chcesz zrobić?
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
837 838 839
 text_wiki_page_reassign_children: Podepnij je do strony nadrzędnej względem usuwanej
 text_wiki_page_nullify_children: Przesuń je na szczyt hierarchii
 text_wiki_page_destroy_children: Usuń wszystkie podstrony
840 841
 setting_password_min_length: Minimalna długość hasła
 field_group_by: Grupuj wyniki wg
842
 mail_subject_wiki_content_updated: "Strona wiki '%{id}' została uaktualniona"
843
 label_wiki_content_added: Dodano stronę wiki
844 845
 mail_subject_wiki_content_added: "Strona wiki '%{id}' została dodana"
 mail_body_wiki_content_added: Strona wiki '%{id}' została dodana przez %{author}.
846
 label_wiki_content_updated: Uaktualniono stronę wiki
847
 mail_body_wiki_content_updated: Strona wiki '%{id}' została uaktualniona przez %{author}.
848
 permission_add_project: Tworzenie projektu
849
 setting_new_project_user_role_id: Rola nadawana twórcom projektów, którzy nie posiadają uprawnień administatora
850
 label_view_all_revisions: Pokaż wszystkie rewizje
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
851
 label_tag: Słowo kluczowe
852 853 854
 label_branch: Gałąź
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień).
855 856 857
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
858 859 860
 label_group_plural: Grupy
 label_group: Grupa
 label_group_new: Nowa grupa
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
861
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
862
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
863 864
 field_active: Aktywne
 enumeration_system_activity: Aktywność Systemowa
865 866 867 868 869 870
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
 button_duplicate: Duplikuj
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
 button_show: Pokaż
 error_can_not_archive_project: Ten projekt nie może zostać zarchiwizowany
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Zagadnienie przydzielone do zakończonej wersji nie może zostać ponownie otwarte
871
 error_issue_done_ratios_not_updated: "% wykonania zagadnienia nie został uaktualniony."
872 873 874 875
 error_workflow_copy_source: Proszę wybrać źródłowy typ zagadnienia lub rolę
 error_workflow_copy_target: Proszę wybrać docelowe typ(y) zagadnień i rolę(e)
 field_sharing: Współdzielenie
 label_api_access_key: Klucz dostępu do API
876
 label_api_access_key_created_on: Klucz dostępu do API został utworzony %{value} temu
877 878 879 880 881 882 883 884
 label_close_versions: Zamknij ukończone wersje
 label_copy_same_as_target: Jak cel
 label_copy_source: Źródło
 label_copy_target: Cel
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do RSS
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do RSS
885
 label_revision_id: Rewizja %{value}
886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
 label_user_anonymous: Anonimowy
 label_version_sharing_descendants: Z podprojektami
 label_version_sharing_hierarchy: Z hierarchią projektów
 label_version_sharing_none: Brak współdzielenia
 label_version_sharing_system: Ze wszystkimi projektami
 label_version_sharing_tree: Z drzewem projektów
 notice_api_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do API został zresetowany.
 notice_issue_done_ratios_updated: Uaktualnienie % wykonania zakończone sukcesem.
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
 permission_delete_issue_watchers: Usuń obserwatorów
 permission_view_issues: Przeglądanie zagadnień
 setting_default_projects_modules: Domyślnie włączone moduły dla nowo tworzonych projektów
 setting_gravatar_default: Domyślny obraz Gravatar
 setting_issue_done_ratio: Obliczaj postęp realizacji zagadnień za pomocą
902
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "% Wykonania zagadnienia"
903 904 905 906 907
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Statusu zagadnienia
 setting_mail_handler_body_delimiters: Przycinaj e-maile po jednej z tych linii
 setting_rest_api_enabled: Uaktywnij usługę sieciową REST
 setting_start_of_week: Pierwszy dzień tygodnia
 text_line_separated: Dozwolone jest wiele wartości (każda wartość w osobnej linii).
908
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
909 910 911 912 913
  Masz zamiar usunąć niektóre lub wszystkie swoje uprawnienia. Po wykonaniu tej czynności możesz utracić możliwości edycji tego projektu.
  Czy na pewno chcesz kontynuować?
 version_status_closed: zamknięta
 version_status_locked: zablokowana
 version_status_open: otwarta
914

915 916 917 918
 label_board_sticky: Przyklejona
 label_board_locked: Zamknięta
 permission_export_wiki_pages: Eksport stron wiki
 permission_manage_project_activities: Zarządzanie aktywnościami projektu
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
919 920 921 922 923 924 925 926
 setting_cache_formatted_text: Buforuj sformatowany tekst
 error_unable_delete_issue_status: Nie można usunąć statusu zagadnienia
 label_profile: Profil
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia mailowe przy kopiowaniu projektu
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
927
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
928 929 930 931
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
 error_can_not_delete_tracker: Ten typ przypisany jest do części zagadnień i nie może zostać usunięty.
 field_principal: Przełożony
 label_my_page_block: Elementy
932
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
Azamat Hackimov's avatar
Azamat Hackimov committed
933 934 935 936 937 938 939
 text_zoom_out: Zmniejsz czcionkę
 text_zoom_in: Powiększ czcionkę
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
 field_time_entries: Dziennik
 project_module_gantt: Diagram Gantta
 project_module_calendar: Kalendarz
940
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
941
 text_are_you_sure_with_children: Delete issue and all child issues?
942
 field_text: Text field
Eric Davis's avatar
Eric Davis committed
943 944 945 946
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
 setting_default_notification_option: Default notification option
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
947 948 949
 label_user_mail_option_none: No events
 field_member_of_group: Assignee's group
 field_assigned_to_role: Assignee's role
950
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
951 952
 label_principal_search: "Search for user or group:"
 label_user_search: "Search for user:"
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
953 954
 field_visible: Visible
 setting_emails_header: Emails header
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
955
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
956
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
957
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
958
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
Jean-Philippe Lang's avatar
Jean-Philippe Lang committed
959
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
960
 text_powered_by: Powered by %{link}
961 962 963 964 965 966 967
 label_cvs_module: Module
 label_filesystem_path: Root directory
 label_darcs_path: Root directory
 label_bazaar_path: Root directory
 label_cvs_path: CVSROOT
 label_git_path: Path to .git directory
 label_mercurial_path: Root directory
968
 label_my_queries: My custom queries
Eric Davis's avatar
Eric Davis committed
969 970 971 972 973 974 975 976 977
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
 button_expand_all: Expand all
 button_collapse_all: Collapse all
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
 field_effective_date: Due date
 label_news_comment_added: Comment added to a news
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
978 979 980 981 982
 text_default_encoding: "Default: UTF-8"
 text_git_repo_example: a bare and local repository (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
 label_notify_member_plural: Email issue updates
 label_path_encoding: Path encoding
 text_mercurial_repo_example: local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
Holger Just's avatar
Holger Just committed
983
 label_diff: diff
984
 setting_issue_startdate_is_adddate: Use current date as start date for new issues
985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001
 description_search: Searchfield
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
 description_date_range_list: Choose range from list
 description_date_to: Enter end date
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
 description_message_content: Message content
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
 description_available_columns: Available Columns
 description_selected_columns: Selected Columns
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
 description_project_scope: Search scope
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
 description_notes: Notes
 description_filter: Filter
 description_choose_project: Projects
 description_date_from: Enter start date
Holger Just's avatar
Holger Just committed
1002
 label_deleted_custom_field: (deleted custom field)
Holger Just's avatar
Holger Just committed
1003
 field_custom_filter: Custom LDAP filter